Zsolt Molnár - ZSM company

Mierová 63

937 01 Želiezovce

tel: +421-905-350589

email: info@zsm-company.sk

Predmetom podnikania je:

 

1. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

     - montáž satelitov

    - montáž optických káblov - FTTx

    - zriaďovanie tel. prípojok - DSL, Mágio ...

    - zameriavanie porúch na metalických kábloch a ich následná oprava

    - spojkovanie

    - štrukturovaná kabeláž